Menokracht Tariefkaart najaar 2023

Wil je aan de slag met een Menokracht Werkcultuur? Hieronder vind je een beknopt overzicht van onze ‘basis’ activiteiten. In al onze activiteiten hebben we aandacht voor wat de overgang nou precies is, de impact die het kan hebben op het functioneren, waar kun je naartoe als de klachten je teveel belemmeren, het goede gesprek en natuurlijk ook voor de positieve kanten van de menotransformatie, want deze levensfase brengt vaak een mooie ontwikkeling met zich mee en biedt kansen voor zowel de vrouw zelf, als ook voor werkgevers.
 
 1. Menokracht Introductiepakket
 2. Introductiecollege Werk & Overgang (voor vrouwelijke medewerkers 40+ en/of HR, managers, leidinggevenden, etc.)
 3. Workshop Ontspannen door de overgang (voor vrouwelijke medewerkers 40+)
 4. Rondetafelprogramma Werk & Overgang, inclusief het rondetafelgesprek
 5. Strategisch meedenken over het thema werk & overgang in jouw organisatie
 6. Menokracht Programma

Aanhaken op…

Naast dit aanbod kunnen we ook aanhaken op bestaande (leiderschaps)programma’s en activiteiten voor leidinggevenden en teamcoaches, zodat we deze groep eenvoudig mee kunnen nemen in het thema ‘Overgang & Werk’ zonder het onnodig zwaar te maken of te medicaliseren. We kunnen dit doen door (eventueel digitaal) aan te haken bij sessies of workshops, en/of middels het toevoegen van extra sheets in een al bestaande presentatie, video of audiobestand, etc. Vooraf verkennen we met elkaar wat er al in de organisatie aanwezig is en wat passend is. Zo kun je met een kleine inspanning ook de groep die het thema ‘overgang’ ongemakkelijk vindt bereiken.

Heb je behoefte aan een meer creatieve invulling of heb je een specifieke vraag om het thema werk en overgang in jouw organisatie te introduceren of verder te brengen, neem dan vooral contact met ons op. We denken graag met je mee! 

 

Menokracht Introductiepakket

Met de materialen in dit pakket start je heel eenvoudig de communicatie rondom de overgang, bijvoorbeeld middels de posters, posts en flyers. Voor de medewerkers die verdieping zoeken zijn er introductiefilmpjes, verhalen uit de praktijk en verschillende podcasts, documenten en werkbladen over o.a. de invloed van stress en ontspanning op de overgang, ontspanningsoefeningen, hoe zit het met hormoonsuppletie, etc. Verder vind je documenten die kunnen ondersteunen bij het bepalen van beleid richting een overgangsvriendelijk werkklimaat en om het gesprek aan te gaan met de bedrijfsarts.

Naast de digitale materialen, wordt er een card deck geleverd met vragen. Dit card deck kan worden gebruikt om in een groepje of met het team het gesprek met elkaar te voeren over de overgang. Het is ook denkbaar dat vrouwen met de vragen zelfstandig of met een coach aan de slag gaan.

Je ontvangt het materiaal via een link naar een beveiligde pagina in onze online omgeving en kunt dit vervolgens op je eigen intranet of vitaliteitsdashboard zetten. Als tip geven we graag mee de informatie druppelsgewijs aan te bieden, zodat je gedurende een langere periode aandacht hebt voor het thema.

Tarief introductiepakket: € 495,- excl. btw

Het Menokracht Introductiepakket is direct te bestellen via: Bestellen Menokracht Introductiepakket

 

PS Card deck is ook los te bestellen

Wil je extra card decks bestellen of wil je gebruikmaken van onze combi-deal (een minimale afname van 20 card decks plus een gratis online sessie voor managers, HR specialisten, coaches, etc. die met het card deck aan de slag gaan)? Stuur dan een mailtje naar team@menokracht.nl.

Online INTRODUCTIECOLLEGE Werk & Overgang 

Dit online introductiecollege bestaat uit:

 • een sessie van 1 uur met max. 75 deelnemers
 • tekst en beeldmateriaal t.b.v. de aankondiging
 • na afloop ontvangen de deelnemers een link naar o.a. de hand-out + Greenescale

Dit online introductiecollege bieden we voor vrouwelijke medewerkers van 40+ en/of HR, leidinggevenden, coaches, verzuim- en inzetbaarheidsprofessionals. Als de doelgroep bekend is, dan passen we de inhoud daarop aan.

Tarief online introductiecollege: € 697,- excl. btw

Workshop ‘ontspannen door de overgang’

Deze workshop vindt online of op locatie bij de organisatie plaats en het doel van de sessie is om de deelnemers voor te lichten over de overgang en de invloed van stress of liever positief gesteld, de invloed van ontspanning op het overgangslijf, zodat de deelnemers dit kunnen herkennen en erkennen. Een mooie bijvangst is dat we door met elkaar hierover in gesprek te gaan, het thema normaliseren en hiermee een stuk taboe wordt doorbroken. Daarnaast krijgen de deelnemers middels praktische ontspanningsoefeningen een waardevolle tool in handen om met minimale tijd en inspanning goed te kunnen ontspannen.

De workshop ‘Ontspannen door de overgang’ bestaat uit:

 • een sessie van 1,5 uur met twee begeleiders, waaronder een yogadocent
 • tekst en beeldmateriaal t.b.v. de aankondiging
 • na afloop ontvangen de deelnemers een link naar de oefeningen + hand-out

Deze workshop bieden we voor vrouwelijke medewerkers van 40+, ook leidinggevenden en collega’s zijn welkom om aan te sluiten. De ontspanningsoefeningen die worden gedaan kunnen in gewone kleding worden uitgevoerd.

Tarieven

 • online workshop: € 797,- excl. btw
 • workshop op locatie: € 977,- excl. btw en excl. reiskosten van 25 ct. per km

Menokracht Rondetafelgesprek werk & overgang

Dit Rondetafelprogramma voor medewerkers bestaat uit:

 • een rondetafelgesprek van 2 uur met max. 10 deelnemers
 • 6 maanden toegang tot de online module
 • verslag voor zowel de deelnemers als de organisatie
 • tekst en beeldmateriaal t.b.v. de aankondiging

Kijk voor meer informatie op: Menokracht Rondetafelprogramma

Tarieven

 • online rondetafelgesprek: € 547,- excl. btw
 • rondetafelgesprek op locatie: € 797,- excl. btw en excl. reiskosten van 25 ct. per km

Menokracht Programma

Voor coaches, HR-professionals, leidinggevenden en verzuimdeskundigen die vrouwen in de overgang willen ondersteunen.

Gedurende een aantal weken gaan we met elkaar aan de slag. We starten het programma met onder meer een online gastcollege van een gynaecoloog en verder doen we dit door online samen te komen in twee verdiepende sessies en via de lessen in onze Menokracht academie. Desgewenst is deelname aan de supervisiegroep mogelijk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Wat is de overgang, overgangssymptomen, Greenescale, behandelmogelijkheden en gezondheidsrisico’s na de overgang
– (Werk)stress, burn-out & overgang
– Hoe activeer je de eigen regie van de vrouw, naar wie kun je doorverwijzen?, het belang van de sociale kaart
– De invloed van de overgang op het werkvermogen, de rol van de bedrijfsarts
– Hoe voer je het overgangsgesprek op het werk, in je team, met collega’s
– Ontwikkeling en carrièrekansen, benutten van het arbeidspotentieel van vrouwen van 40+

Het is ook mogelijk om dit programma in-company te volgen. Neem contact met ons op om de wensen en mogelijkheden met elkaar te verkennen. Kijk voor meer informatie op: Menokracht Programma

Tarieven

 • deelname Menokracht Programma: € 795,- excl. btw
 • deelname supervisiegroep: € 200,- excl. btw

Strategisch meedenken, inclusief routeplanner

Voor organisaties die de overgang, of liever spreken we van menotransformatie, een vaste plek willen geven in de organisatie. 

In een eerste (online) gesprek verkennen we met elkaar de huidige situatie, waaronder het verzuim, de wensen en behoeften. Dit werken we uit naar een beknopte route, die we vervolgens met elkaar bespreken, zodat je na afloop een helder beeld hebt van hoe je de transformatie kunt maken naar een overgangsvriendelijke werkcultuur.

Tarieven

 • Routeplanner, inclusief verkennend en toelichtend gesprek: € 597,- excl. btw

 

Heb je nog vragen of ben je nieuwsgierig naar welke route het beste past bij jouw organisatie? Neem vooral contact met ons (Marieke Schurink en Miranda Domburg) op via team@menokracht.nl of vul het contactformulier in via onderstaande button.