Menokracht: kies jij als werkgever voor een overgangsvriendelijk werkklimaat?
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen


Hoe benut je het arbeidspotentieel van vrouwen van 40+?

Ben jij HR specialist of leidinggevende en heb jij de inzetbaarheid van 40+ vrouwen goed in beeld? Wist je dat 40% van de vrouwen in de overgang merkt dat het werk lijdt onder de overgang? En dat ruim 34% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 44 – 60 jaar is gerelateerd aan de overgang. Vermoedelijk ligt dit cijfer hoger als er beter gekeken zou worden naar de burn-out diagnoses.

Menokracht ondersteunt werkgevers bij het overgangsvriendelijker maken van het werkklimaat in de organisatie. Met als doel: het arbeidspotentieel van vrouwen van 40+ te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat aan de ene kant om het voorkomen van uitval. De andere kant van het verhaal is het beperken van het productiviteitsverlies. We kunnen samen een hele mooie win-win situatie creëren. Samen werken aan duurzame inzetbaarheid.

Menokracht rondetafelgesprek

Wij geloven in de eigen regie van de vrouw. Zij weet wat er speelt in haar lijf. En zij kan iets ondernemen om de situatie te verbeteren. Nu is de realiteit dat de overgang voor veel vrouwen nog een ‘black box‘ is. Wij, in het ontwikkelde Nederland weten nog veel te weinig over wat er gebeurt met de vrouw in de overgang. Sterker nog, er is nog bijzonder weinig onderzoek gedaan naar vrouwen in de overgang. 

Wij starten met het wijzer maken van de vrouwen over de overgang. Dat is de eerste cruciale stap. Hiervoor maken we gebruik van het RONDETAFELGESPREK voor vrouwen in de werkomgeving, Vrouwen leren wat de overgang is, welke klachten horen bij de overgang en met welke gezondheidsrisico’s ze na de overgang rekening moeten houden.  

Belangrijk om te weten: de overgang is geen ziekte het is een normaal proces in het leven van een vrouw. En veel vrouwen ervaren tijdens de overgang een (hormonale) disbalans. Dat kan leiden tot ongemak. Ook op het werk en daar mogen we meer aandacht voor hebben met zijn allen. Erover praat helpt en leidt tot handelen en oplossen van deze disbalans. 

Heb jij al een goed beeld bij wat een vrouw in de overgang doormaakt in het werk? Wat ervaren zij? Wat vertellen zij? Wat kunnen we van hen leren? Menokracht heeft vrouwen geïnterviewd en zij gaven een eerlijk beeld van wat ze zijn tegengekomen. Lees bijvoorbeeld hoe Avra omschrijft hoe het voelt als je brein niet meer goed functioneert. En hoe haar loopbaan een totaal andere wending kreeg. Lees hoe Yvon, HR manager, dacht dat ze gek werd. Ze voelde zich zonder aanwijsbare reden ineens heel onzeker over haar werk. Een aantal van deze verhalen zijn gebundeld in een PDF. Hier gratis te downloaden.

“Overgang heeft invloed op het werk” zegt 52% van onze respondenten

Naast deze verhalen staat er een vragenlijst ‘werk en overgang’ uit onder vrouwen. Inmiddels is deze 160 maal ingevuld en de analyse geeft een nog sterker beeld van wat er allemaal speelt. Uit de analyse blijkt dat 52% van de respondenten aangeeft dat de overgang invloed heeft op het werk. Er staan vele quotes in verwerkt. Hier alvast enkele korte quotes:

“Ik ben meer onzeker, nu ook omdat ik net met een nieuwe baan ben gestart. Mijn concentratie is beperkt, en ik kom soms slecht uit mijn woorden, terwijl ik normaal prima mijn woorden kan formuleren.”

“Vier jaar geleden constateerde de huisarts een heftige burn-out. Fysieke klachten die bij nader onderzoek gelukkig niets opleverden. Dus zit het ‘tussen je oren’. Drukke verantwoordelijke topfunctie, dus het zal wel stress zijn. Heeft geresulteerd in het afscheid nemen van mijn prachtige functie, die ik door hard werken bereikt had. Achteraf gezien heb ik me nooit gerealiseerd dat de overgang mogelijk de ‘boosdoener’ is geweest…”

Laten we nog even inzoomen op een aantal feiten:

Enkele feiten op een rij:


3.800.000+ vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt;

1.800.000+ vrouwen daarvan zijn in de overgang;

80% ervaart in meer of mindere mate klachten van de overgang;

34% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 44-60 jaar is gerelateerd aan de overgang;*

33% van de 55-plus-vrouwen is ook nog eens mantelzorger;**

40% van de vrouwen merkt dat het werk lijdt onder de overgang.***

*Bron: drs. Marije Geukes e.a.,2011
**Bron: Praten over de overgang taboe op werk: ‘Ik heb veertig opvliegers per dag’ | Het Parool
***Bron: IZZ: ledenpanel over de overgang
Menokracht presentatie
Menokracht Praktijkverhalen
0 +
vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt
0 +
vrouwen daarvan zijn in de overgang
0 %
ervaart in meer of mindere mate klachten van de overgang

 

Wat betekent dit?

Uit onze analyse blijkt dat 52% van de respondenten aangeeft dat de overgang van invloed is op haar werk. Welke gevolgen heeft dat voor de werkgever en voor het werk dat moet worden gedaan? 

In een overgang ONvriendelijk werkklimaat:

 • Lopen vrouwen van 40+ een grote kans om uitgeblust te raken
 • Ligt de arbeidsproductiviteit van vrouwen lager dan nodig
 • Voelen vrouwen van 40+ geen ruimte om het gesprek aan te gaan
 • Is de kans groot dat er een fout wordt gemaakt op de werkvloer
 • Ervaren vrouwen van 40+ dat er om hun klachten wordt gelachen en voelen geen steun
 • Is de kans op uitval van vrouwen van 40+ groot
 • Is het niet prettig werken voor de vrouwen die last hebben van de overgang
 • Zullen vrouwen minder positief praten over de organisatie
 • Zullen vrouwen eerder uitkijken naar een andere baan

 

Wist je dat vrouwen in de overgang best vaak van baan wisselen? 

Vrouwen ervaren het werk zwaarder dan voorheen. Ze zijn bang om fouten te maken. Jonge collega’s kunnen als bedreigend worden ervaren met hun tomeloze energie en nieuwe ideeën. Het concentreren is vaak lastiger en veel vrouwen ervaren breinblubber. Wat dat is? Dat kun je lezen in de analyse. 

Nog even over de cijfers. Deskundigen veronderstellen dat het verzuimpercentage van 34% hoger ligt. Vaak krijgen vrouwen rondom deze leeftijd de stempel burn-out en de vraag is of dat terecht is? Dat wat op een burn-out lijkt kan ook de overgang zijn. Bedrijfsartsen en ook huisartsen zijn te vaak niet goed op de hoogte van de overgang signalen en stellen dan een verkeerde diagnose. Zo vertelt Elianne in haar verhaal dat ze ten onrechte de diagnose burn-out kreeg van nota bene een vrouwelijke bedrijfsarts en daardoor verloor ze bijna haar baan. 

De meeste vrouwen starten met milde klachten en die klachten hebben invloed op het werk. Deze negatieve ervaringen vreten langzaam aan het zelfvertrouwen van de vrouw. Ben ik iets vergeten? Heb ik alles opgeschreven? Hoe kan ik die 50 bladzijden tekst verstouwen? Hoe hou ik die vergadering vol? Het is belangrijk om deze vrouwen tijdig te spreken en niet te lang in dit knagende proces te laten doormodderen. Vrouwen die ineens hun baan opzeggen zijn niet op 1 hand te tellen. Wil jij als werkgever vrouwen behouden in je organisatie, dan heeft dat aandacht nodig.

De andere kant van het verhaal is dat je als werkgever vaak helemaal niet weet wat er speelt. Veel vrouwen die ik sprak praten NIET of niet graag over hun situatie. In de vragenlijst gaven vrouwen aan dat de overgang de werkgever helemaal niets aangaat. Ik snap de reactie, maar als het werk lijdt onder de overgang dan is het wel verstandig (voor de vrouw én de werkgever) om het gesprek hierover aan te gaan. Deze vrouwen verdienen daarbij ondersteuning. Uitgedaagd worden om die eigen regie te pakken en WEL te vertellen wat er speelt in hun leven en in het werk. Daar ligt de sleutel. Het begint bij de vrouw en de bereidheid om er iets aan te doen. Wij faciliteren vanuit Menokracht de vrouw in dit proces.

Uit onderzoek blijkt dat voor de meeste vrouwen de overgang al kort na hun veertigste begint, het is een sluimerend proces. Veel vrouwen en ook werkgevers weten dat helemaal niet. Tijdig aandacht schenken voorkomt een hoop problemen. 

 

HET VOORDEEL VAN EEN OVERGANGSVRIENDELIJK WERKKLIMAAT

Jij als HR specialist of als leidinggevende kan heel veel betekenen in die periode van een vrouw. Zelfs als ze daar niet om vraagt. Of als ze er niet over durft te praten met de werkgever. Jij kan in de organisatie een bijdrage leveren aan het vriendelijker maken van het werkklimaat. Daar wordt iedereen beter van! En ook blijer van. Wat zou er allemaal veranderen als je een overgangsvriendelijk werkklimaat kunt realiseren? De volgende verbeteringen zullen plaatsvinden:

 • Een betere arbeidsproductiviteit
 • Minder verzuim en lagere verzuimkosten
 • Blije werknemers in de organisatie
 • Een beter werkgeversimago
 • Lager verloop van vrouwen van 40+
 • Minder werving-, selectie- en inwerkkosten
 • Verbetering van de duurzame inzetbaarheid
 • Verbetering van de vitaliteit van werknemers 

Hoe kan menokracht ondersteuning bieden? 

Bij voorkeur werken we zowel aan de kant van de vrouwelijke werknemers van 40+ als aan de kant van de (team)managers en HR. Uiteindelijk willen we dat ze dezelfde taal spreken. Dat maakt het mogelijk om samen in gesprek te komen. En gezamenlijk in gesprek zijn, is één van de sleutels richting een overgangsvriendelijk werkklimaat. 

Onze Menokracht aanpak voor vrouwelijke medewerkers bestaat uit rondetafelgesprekken, een DIY ondersteunend programma en we verzorgen diverse masterclasses ter inspiratie en ondersteuning. Deze formule levert resultaten op. 

De rondetafelgesprekken en een op maat gemaakt online programma zetten we in om HR experts, managers en coaches te bekwamen in de overgang. Het verdiepen in de materie, weten op welke signalen er gelet moet worden en hoe ga je vervolgens het gesprek aan? Het doel is om vrouwen in de overgang beter te kunnen begeleiden om zo de arbeidspotentie te waarborgen of te verbeteren. 

Zowel de vrouwen als de managers en coaches in de organisaties kunnen zich bekwamen op eigen tempo in de beslotenheid van hun eigen privacy. De Do It Yourself (DIY) online programma’s zijn zorgvuldig samengesteld met diverse specialisten. Tijdens de rondetafelgesprekken zoeken we de verdieping en de verbinding. Het is laagdrempelig en uitnodigend om het thema binnen een organisatie op de kaart te krijgen. 

We werken samen met diverse specialisten, waaronder: verpleegkundig overgangsconsulenten, gynaecologen, coaches en andere hulpverleners.. Indien nodig kunnen we de vrouwen verwijzen naar de juiste deskundigen. Om ervoor te zorgen dat de vrouw zich gehoord voelt en niet weer ‘bot’ vangt. Het gebeurt nog steeds elke dag dat vrouwen bij de arts horen ‘leer er maar mee leven’. En dat is niet eerlijk, er is inmiddels zoveel mogelijk. Zie hier ONS TEAM van deskundigen.

 

Zoekt jouw organisatie:

 • Een betrouwbare partij met grote ervaring op het gebied van het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers. De founder van Menokracht is de oud-eigenaar van Vernet Verzuimnetwerk.
 • Een partij die waardevolle programma’s maakt en voortdurend up-to-date content ontwikkelt op het gebied van de overgang. 
 • Een partij die een waardevol netwerk heeft opgebouwd met diverse overgangspecialisten. Denk aan: gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten, acupuncturist, (hormoon)yoga deskundige, coaches en een orthomoleculaire deskundige.
 • Een partij die faciliterend optreedt en vrouwen bijeen brengt. Die zorgt voor verbinding en de mogelijkheid om van elkaar te mogen leren.
Eugénie Lipman
Eugénie LipmanArboadviseur en adviseur kwaliteit van zorg bij Parnassia Groep
Lees verder
"Wij zijn gestart met vier online Rondetafelgesprekken. Deze waren in no time volgeboekt, een bevestiging van hoezeer het thema leeft. Inhoudelijke informatie werd vooraf al beschikbaar gesteld, zodat tijdens de gesprekken vooral de verhalen van de deelnemers centraal stonden. Dit leverde (h)erkenning, steun én praktische tips op. De begeleiding door Marieke en Miranda werd zeer gewaardeerd. Het geanonimiseerde verslag met adviezen dat wij na afloop ontvingen helpt ons om ook op organisatieniveau het thema verder handen en voeten te geven."

 

Waarom Menokracht?

 • Menokracht is opgericht voor vrouwen die hun eigen overgang beter willen managen.
 • Menokracht is interessant voor werkgevers die de sociale en economische noodzaak inzien van arbeidspotentie van vrouwen van 40+.
 • Menokracht is interessant voor werkgevers die gaan voor duurzame inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en eigen regie.
 • Menokracht heeft een team van deskundigen om zich heen gebouwd.
Ter verduidelijking hier alvast een kort filmpje over Marieke Schurink, oprichter van Menokracht, over haar motivatie om Menokracht te starten. Bekijk onderstaand filmpje om kennis te maken met Marieke.
Menokracht community
Video afspelen

 

ziet jouw organisatie het belang van gezonde vrouwelijke werknemers?

Staat het verzuim hoog op de agenda? Zet de organisatie zich in voor het verduurzamen van de inzetbaarheid? De meeste organisaties zijn immers gebaat bij een stabiele arbeidsparticipatie. Wat gebeurt er als er een organisatie geen aandacht schenkt aan 40+ vrouwen in de overgang? Het verzuim stijgt. De kosten lopen op. Denk ook aan reputatieschade. De organisatie riskeert een tekort aan arbeidskrachten en is minder slagvaardig.

Menokracht - vergrootglas onderzoeken

Verkennen

Boek een gesprek in. Dit gesprek kan met meerdere mensen van de organisatie gevoerd worden. We gebruiken hiervoor ZOOM. Stuur een berichtje, dan prikken we een datum en tijd.


PRAAT EROVER

Weg uit de taboesfeer. De overgang hoort erbij. Het hoort bij een inzetbaarheidsgesprek. Hoe je dat doet? Vraag gratis onze Menokracht checklist ‘werk en overgang’ aan.

kies voor potentie

Laat het goud niet liggen. Zeg  JA tegen de potentie die al die ervaren vrouwen hebben. Het kan zijn dat ze nu een beetje ondersteuning nodig hebben, maar die investering betaalt zich direct uit.

 

Laten we het hele verhaal nog eens kort samenvatten

De wens van de organisatie is om op de werkvloer een overgangsvriendelijk werkklimaat te realiseren. Daardoor is de kans op uitval lager en de inzetbaarheid hoger. Al die ervaren dames die vaak de verbinders van de organisatie zijn, die voor velen de bakens van rust zijn en waar al die informatie en ervaring in samen komen. Dat wil je toch niet zomaar laten liggen. Of erger nog, weggooien! 

Samen werken we aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van vrouwelijke medewerkers van 40+. Het kan zijn dat de organisatie niet goed weet hoe ze die vrouwen van 40+ het beste kunnen helpen. Dat is te begrijpen. Daarom kunnen wij de organisatie ondersteunen in dit proces.

Wij hebben ervaring met het verhaal van verzuim en inzetbaarheid en ook met de overgang. Met ondersteuning van ons aanbod gaan vrouwen vanuit eigen regie werken aan hun vitaliteit en inzetbaarheid. Daarmee kunnen ze weer met vertrouwen en plezier aan het werk en voorkomen we dat vrouwen langzaam wegglijden van hun werk(plezier). Je wilt graag voorkomen dat het zover komt dat vrouwen uitvallen. Dat risico kun je inperken door aan de slag te gaan met onze methode. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de (team)managers.

Wil je de 40+ vrouwen in jouw organisatie steunen in het pakken van de eigen regie rondom de overgang? Neem dan even contact met ons op voor de mogelijkheden.