Menokracht: kies jij als werkgever voor een overgangvriendelijk werkklimaat?
Download de compacte handreiking 'burn-out of overgang?' voor HR en managers

 

Sta jij weleens stil bij de arbeidspotentie van vrouwen van 40+?

Ben jij HR-specialist, bestuurder of leidinggevende dan is deze vraag relevant. Vraag jij je weleens af hoe het zit met het arbeidspotentieel van vrouwen die in een transformerende fase zitten die we de overgang noemen? Een fase die zo’n vier jaar duurt en kan uitlopen richting de tien jaar of zelfs langer. Een fase die veelal start rond je veertigste en kan doorlopen tot je zestigste. Grofweg.

Een grote uitdaging is dat veel vrouwen zelf niet weten dat ze in deze fase zijn aanbeland. Weten vrouwen het wel, dan is vaak onduidelijk wat het precies is, wat eraan gedaan kan worden en bij wie ze kunnen aankloppen. De overgang is een onrustige fase, soms een eenzame fase én ook een boeiende fase. Het is bovenal een fase waarin de energie wankel kan zijn, overgangssymptomen in de weg kunnen zitten en dat heeft impact op het werkvermogen en het levensplezier van de vrouw. Gelukkig is het een fase! Het gaat weer voorbij. En niet alleen gaat het voorbij, er ontstaat ruimte in die transformerende fase voor persoonlijke groei. Aan dat laatste wordt meestal voorbij gegaan.

Aandacht voor vrouwen die door deze ontwikkeling heengaan is cruciaal voor het betrokken en (job)fit houden van deze groep medewerkers in het werk, zowel op de korte als op de lange termijn. 

We weten uit onderzoek dat vrouwen in de overgang die veel last hebben van overgangsklachten vaker verzuimen, een hogere herstelbehoefte hebben, vaker ontevreden zijn met hun werk, verwachten korter door te kunnen werken, een verminderd werkvermogen hebben, en minder productief zijn dan vrouwen in de overgang die geen of weinig last hebben van overgangsklachten.*

Om je alvast een beeld te geven wat vrouwen in de overgang ervaren op het werk, hierboven een quote uit ons onderzoek ‘hoe combineer je overgang en werk’. Wil je meer beeld krijgen en alle ongecensureerde quotes ontvangen uit ons onderzoek? Download de analyse dan via deze link

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2023

 

CIJFERS EN FEITEN

 
80% van de vrouwen ervaart in meer of mindere mate klachten van de overgang en 55% van de vrouwen merkt dat het werk lijdt onder de overgang.**

34% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 44-60 jaar is gerelateerd aan de overgang.*

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) komt gemiddeld meer voor bij werknemers in de overgang dan werknemers die niet in de overgang zijn (27% tegenover 20%).**

Van de werknemers met overgangsklachten die impact hebben op het werk, heeft 57% behoefte aan meer ondersteuning en begrip hiervoor op het werk.**

*Bron: drs. Marije Geukes e.a.,2011      **Bron: CBS/TNO 2022

van de vrouwen ervaart klachten
0 %
voelt de impact op het werk
0 %
heeft behoefte aan meer ondersteuning en begrip op het werk
0 %

 

De missie van menokracht

Cijfers geven ons houvast, het gevoel van duidelijkheid, maar het werkveld is complexer en niet altijd transparant. We weten uit de vele rondetafelgesprekken die wij voeren op de werkvloer, dat veel vrouwen niet weten dat ze in de overgang zitten. Ze herkennen de klachten niet als overgangssymptoom en zijn vaak zoekende naar waar klachten of veranderingen vandaan komen. En als je dan niet in de categorie ‘overgang’ valt, in welke categorie dan wel? Burn-out, schildklierafwijking, long covid, depressie, paniekstoornis, slaapproblemen? Om het nog complexer te maken, een combinatie is zeker mogelijk.

“Waarom weet ik als opgeleid persoon niet wat de overgang is?” “Waarom kennen wij onvoldoende de weg in deze wereld?” Deze vragen zijn ons zeker al honderden keren gesteld in de afgelopen jaren. Dat is precies wat wij ons ook afvragen. Daar voelen wij, de founders van Menokracht, het ongemak. Anno nu is dit een pijnpunt en daar hebben wij onze missie van gemaakt. Wij communiceren de overgang. En nog specifieker. Wij communiceren de overgang op de werkvloer en ons doel is om:

 

Het kennisniveau over de overgang en de post-overgang te verhogen;

De eigen regie van medewerkers te verhogen inzake overgang en post-overgang;

De positieve kanten van deze bijzondere ontwikkelfase te ontsluiten.


Met onze communicatietools en diensten 
ondersteunen wij werkgevers bij het overgangsvriendelijker maken van het werkklimaat. Met als doel: het arbeidspotentieel van vrouwen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat aan de ene kant om het voorkomen van presenteïsme, uitval en verloop. De andere kant van het verhaal is het stimuleren van werkplezier en het (job)fit houden van vrouwen. We kunnen samen een hele mooie win-win situatie creëren. 


aandacht voor vrouwen in de menotransformatie

Onze doelgroep is breder dan de vrouw in de overgang. Wij hebben graag aandacht voor de gehele transformerende fase waar een vrouw doorheen gaat, inclusief het resultaat van de transformatie. In de praktijk betekent het dat wij vrouwen spreken die in de transformerende overgangsfase zitten met alles wat erbij hoort en de vrouwen die uit die fase rollen en ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. De vrouwen die ontdekken dat ze creatiever zijn gaan leven, beter weten wie ze zijn en zich vaak mentaal sterker voelen dan ooit voorheen. Als we die nieuwe talenten omzetten in arbeidspotentie dan spat de energie er vanaf. Deze dames wil jij toch ook behouden in jouw organisatie?!

een kleine greep uit de organisaties die hier aandacht voor hebben en waar wij mee mogen samenwerken:

 

AANbod menokracht – een beproefde aanpak

Menokracht heeft in haar samenwerking met verschillende organisaties een methodiek ontwikkeld die jouw organisatie ondersteunt richting een overgangsvriendelijk werkklimaat. De meest gevolgde route staat hieronder uitgewerkt, maar de onderdelen zijn ook los af te nemen.  

Introductiepakket Overgang & Werk  à  Rondetafelgesprek  à  Menokracht Programma   

Wij adviseren organisaties te starten met ons introductiepakket Overgang & Werk (beleid, leren, ontwikkelen en vormen). Dit uitgebreide en diverse pakket geeft antwoord op de vraag: ‘waarom hebben we het over de overgang op het werk?’ en ondersteunt de organisatie zowel in het vormgeven van beleid als om het kennisniveau van alle medewerkers in de organisatie op laagdrempelige en duurzame wijze te verhogen.

Volgend op het introductiepakket bieden we voor de vrouwen rondetafelgesprekken aan. Na het absorberen van de kennis uit het introductiepakket ontstaan er vragen. Is er herkenning. Ontstaat er behoefte om met elkaar in gesprek te gaan. Het ontdekken dat ze niet alleen zijn, het kunnen ervaren dat praten over de overgang opluchting geeft en natuurlijk de antwoorden op vragen die nog resteren.

De sluitende stap in de lijn is de mogelijkheid om een coach, inzetbaarheidsexpert of leidinggevende uit de organisatie mee te laten lopen met het Menokracht Programma. Het doel is om de deelnemer een korte training te laten doorlopen om de organisatie verder te ondersteunen in het overgangvriendelijk maken van het werkklimaat.   

Dit is onze stevige basis en uiteraard leveren wij ook andere diensten, vaak in co-creatie met andere experts, zoals op het gebied van stressreductie, nascholing voor bedrijfsartsen, etc. Wil je daar meer over lezen, kijk dan hier

 

Verhalen uit de praktijk 

Menokracht heeft een groot aantal vrouwen geïnterviewd en zij gaven een eerlijk beeld van wat ze zijn tegengekomen tijdens de overgangsperiode. Lees bijvoorbeeld hoe Avra omschrijft hoe het voelt als je brein niet meer goed functioneert. En hoe haar loopbaan een totaal andere wending kreeg. Lees hoe Yvon, HR manager, dacht dat ze gek werd. Ze voelde zich zonder aanwijsbare reden ineens heel onzeker over haar werk. Een aantal van deze verhalen zijn gebundeld in een PDF. HIER kun je de eerste editie gratis downloaden.

wist je dat vrouwen in deze fase best vaak van baan wisselen?

Vrouwen ervaren het werk vaak zwaarder dan voorheen. Ze zijn bang om fouten te maken, worden onzeker. Jonge collega’s kunnen als bedreigend worden ervaren met hun tomeloze energie en nieuwe ideeën. Het concentreren is vaak lastiger en veel vrouwen ervaren breinblubber. 

Nog even over de cijfers. Deskundigen veronderstellen dat het verzuimpercentage van 34% hoger ligt. Vaak krijgen vrouwen rondom deze leeftijd de stempel burn-out en de vraag is of dat terecht is? Dat wat op een burn-out lijkt kan ook de overgang zijn. Bedrijfsartsen en ook huisartsen zijn te vaak niet goed op de hoogte van de overgangsignalen en stellen dan een verkeerde diagnose. Zo vertelt Elianne in haar verhaal dat ze ten onrechte de diagnose burn-out kreeg van nota bene een vrouwelijke bedrijfsarts en daardoor verloor ze bijna haar baan. 

De meeste vrouwen starten met milde klachten en die klachten hebben invloed op het werk. Deze negatieve ervaringen vreten langzaam aan het zelfvertrouwen van de vrouw. Ben ik iets vergeten? Heb ik alles opgeschreven? Hoe kan ik die 50 bladzijden tekst verstouwen? Hoe hou ik die vergadering vol? Het is belangrijk om deze vrouwen tijdig te spreken en ze niet te lang in dit knagende proces te laten doormodderen. Vrouwen die ineens hun baan opzeggen zijn niet op 1 hand te tellen. Wil jij als werkgever vrouwen behouden in je organisatie, dan heeft dat aandacht nodig.

 

 

HET VOORDEEL VAN EEN OVERGANGVRIENDELIJK WERKKLIMAAT

Jij als HR-specialist of als leidinggevende kan heel veel betekenen in de overgangsperiode van een vrouw. Zelfs als ze daar niet om vraagt. Of als ze vanuit ongemak het gesprek schuwt. Jij kan in de organisatie een bijdrage leveren aan het vriendelijker maken van het werkklimaat. Daar wordt iedereen beter van! En ook blijer van. Wat zou er allemaal veranderen als je een overgangvriendelijk werkklimaat kunt realiseren? De volgende verbeteringen zijn te realiseren:

 • Een betere arbeidsproductiviteit
 • Minder verzuim en lagere verzuimkosten
 • Blije en betrokken werknemers in de organisatie
 • Een beter werkgeversimago
 • Lager verloop van vrouwen van 40+
 • Minder werving-, selectie- en inwerkkosten
 • Verbetering van de duurzame inzetbaarheid
 • Verbetering van de vitaliteit van werknemers 

 

WAAROM MENOKRACHT?

 • Wij werken met organisaties die open staan voor verandering en oog hebben voor vrouwen van 40+
 • Wij hebben oog voor de arbeidsmarktkrapte
 • Wij ondersteunen werkgevers die gaan voor inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en eigen regie
 • Wij hebben een team van deskundigen om ons heen gebouwd
 • Wij zijn de voormalige bestuurders van Vernet en al jaren actief in het werkveld van mens en arbeid

Menokracht - vrouw laptop logo

 

KOM IN ACTIE EN DOE OOK MEE!

Weg uit de taboesfeer. De overgang hoort erbij. Net als die vrouw. Bespreek het met elkaar. Hoe je dat doet? We praten je graag bij. Laat het goud niet liggen. Zeg JA tegen de potentie die al die ervaren vrouwen meebrengen. Het kan zijn dat er een beetje ondersteuning nodig is, maar die investering betaalt zich uit.
 

Burn-out of menotransformatie?

Download de gratis handreiking voor HR en leidinggevenden via onderstaande button.