Maak kennis met de overgang via de GreeneScale

Wanneer zit je in de overgang? Dat is een veel gestelde vraag. Voor veel vrouwen is het niet duidelijk of ze in de overgang zitten. Overgangsklachten kunnen al starten rond je 40e en kunnen aanwezig zijn terwijl je gewoon nog menstrueert. Het kan een verwarrende periode zijn, want komen die stemmingswisselingen, angstklachten, vermoeidheidsklachten, vergeetachtigheid of gewrichtsklachten door de overgang of spelen er (ook) andere zaken een rol? 

Om je te helpen deze vragen te onderzoeken, is er de Greenescale. Dit is een lijst met fysieke, psychologische, seksuele en vasomotorische symptomen van de overgang. De lijst heet officieel de Greene Climacteric Scale, vernoemd naar de bedenker J.G. Greene en wordt wereldwijd gebruikt om overgangsklachten in kaart te brengen. 

Hoe werkt het?

De Greenescale bevat 30 symptomen die ingaan op klachten gerelateerd aan de hierboven genoemde domeinen. Veelal zijn vrouwen verbaasd bij het lezen van de Greenescale dat al deze klachten (kunnen) horen bij de overgang. Deze vragenlijst wordt door medische professionals, zoals gynaecologen en verpleegkundig overgangsconsulenten gebruikt en het kan zijn dat de woorden die je in de vragenlijst tegenkomt soms wat afwijken van het normale taalgebruik.

Je kunt op de lijst per symptoom de heftigheid van de klacht aangeven zoals deze bij jou voorkomt. Dit is een heel persoonlijk oordeel en een zelfde klacht kan bij de ene vrouw als meer storend worden ervaren dan bij een ander. Voorbeeld uit de praktijk, twee vrouwen met ongeveer 13 opvliegers per dag. Dit wordt door de ene vrouw met een 1 gewaardeerd en door de andere vrouw met een 3. Hieronder zie je wat deze cijfers betekenen.

  • Afwezig, klacht treedt niet op (Score 0)
  • Af en toe, klacht komt af en toe voor, maar is niet storend (Score 1)
  • Vaak, klacht komt vaak voor en is storend in mijn activiteiten (Score 2)
  • Heel vaak, klacht komt heel vaak voor, activiteiten moeten onderbroken worden (Score 3)

Menstruatieklachten

Als je goed oplet, merk je dat in de Greenescale geen vragen worden gesteld over je menstruatie. Bij menstruatieklachten is het namelijk belangrijk om de huisarts te raadplegen, omdat er mogelijk iets anders speelt dan de overgang. Bijvoorbeeld een vleesboom, poliep, een afwijkend uitstrijkje of een infectie, zoals bijvoorbeeld Chlamydia. De huisarts of eventueel gynaecoloog zal dan eerst gynaecologisch onderzoek verrichten. Mochten er geen afwijkingen gevonden worden, dan kun je zeggen dat de oorzaak van die menstruatieproblemen de overgang is. Goed om te weten is dat de meeste menstruatieproblemen behandeld kunnen worden.

Het gesprek over de overgang

Deze vragenlijst is een mooie eerste stap om kennis te maken met de overgang. Het is eigenlijk een simpele manier om een gesprek over de overgang voor te bereiden en ook te voeren met een (medisch) behandelaar. Omdat we geloven in de kracht van eigen regie, is kennismaking met de Greenescale wat ons betreft een must. Sommige vrouwen ervaren dat ze op veel symptomen positief scoren. Dat hoeft niet te betekenen dat ze direct naar een arts moet gaan. Alles valt of staat met hoe ze zich voelt en hoe ze met de klachten omgaat. Veel vrouwen zijn gebaat bij een gezondere levensstijl en goede voeding en merken daardoor dat de klachten milder worden.

Let op!

De vragen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een medisch advies door een arts! Dit instrument is een van de onderdelen van een arts om een diagnose te kunnen stellen. Hierbij wordt gekeken naar de mate van klachten (0= afwezig | 1= af en toe |  2= vaak | 3= heel vaak) van waaruit de zorgprofessional, zoals een gynaecoloog of verpleegkundig overgangsconsulent samen met de vrouw kan bespreken in hoeverre de klachten het functioneren van de vrouw beïnvloed en wat hier aan gedaan kan worden of dat vanuit de mate van klachten reden is om bijvoorbeeld vervolgonderzoek te doen.

Greenescale

Klik op de afbeelding om de Greenescale te bekijken en te downloaden.