Menokracht Rondetafelgesprek werk & overgang

Voor veel vrouwen heeft de overgang een behoorlijke invloed op het leven. En dus ook op het werk. Daarbij is een groep vrouwen dat het vermoeden heeft dat de overgang een rol (begint) te spelen. In beide gevallen is het waardevol om deze vrouwen een plek te geven waar dit onderwerp er even helemaal mag zijn. De ervaring leert dat veel vrouwen het gesprek over de overgang schuwen. Het is nog steeds een taboeonderwerp. Dat helpt niet bij het accepteren van deze transformatie en bij het verminderen van bestaande klachten. 

Op eigen kracht

Vrouwen in de overgang voelen zich vaak eenzaam en kwetsbaar. Ben ik nog interessant? Kan ik mijn werk nog aan? Ben ik nog op mijn plek? Ze ervaren klachten die het werk kunnen beïnvloeden. Dat kan allemaal leiden tot onzekerheid en uitval. Doorgaans trekt de vrouw zelf niet aan de bel bij de werkgever met al haar vragen, klachten of onzekerheden. Het liefst wil ze op eigen kracht verder en wil ze niemand belasten. Dat horen we vrouwen vaak zeggen. Andere vrouwen vinden het lastig om met de werkgever hierover in gesprek te gaan. Feit is dat het onderwerp (te) vaak onaangeroerd blijft, met alle gevolgen van dien. Vrouwen voelen zich niet goed. Ze voelen zich niet gehoord of gezien. Vrouwen merken dat ze hun energie verliezen. Vrouwen merken dat het werk hen zwaarder valt.   

Verhogen van het bewustzijnsniveau

Er zijn ook vrouwen die klachten hebben, maar deze nog niet linken aan de overgang. Zowel theoretisch als praktisch opgeleide vrouwen weten vaak nog weinig over de overgang. Zijn er (nog) niet bewust mee bezig. Terwijl vrouwen van 40+ al klachten kunnen ontwikkelen. Het verhogen van het bewustzijnsniveau is belangrijk. Dus een vrouw van 40+ met onzekerheden of klachten die ze niet kan plaatsen is welkom bij het rondetafelgesprek. We praten niemand de overgang in, maar we praten wel over de overgang. En dat leidt vaak al tot opluchting en mooie inzichten. Weten wat er (mogelijk) speelt is belangrijk. Met deze kennis kunnen vrouwen de juiste hulp gaan zoeken en houden ze regie.

Deze rondetafelgesprekken gaan veel verder dan voorlichting. Naast de cruciale informatie over de overgang, kunnen de vrouwen hun eigen verhaal kwijt, leren ze van anderen en ontdekken ze dat taboe plaatsmaakt voor openbaring. Hoewel we het woord ‘klachten’ een aantal keer hebben genoemd, zal de focus liggen op wat de vrouw zelf kan doen om goed en gezond deze levensfase door te komen. Tevens is het rondetafelgesprek een onderzoeksinstrument voor de organisatie om een beeld te krijgen van de inzetbaarheid van deze groep medewerkers. De observaties tijdens het gesprek worden verwerkt in een adviserend verslag voor zowel de deelnemers als de organisatie.

 

Menokracht Methodiek in 3 stappen

Stap 1: Van onbewust naar bewust

Stap 2: Van beperkingen naar mogelijkheden

Stap 3: Transformatie en ontwikkeling

 

Rondetafelgesprek = vooral focus op stap 1

Voorafgaand aan de sessie ontvangen de deelnemers een vragenlijst, waarmee ze alvast aan de slag kunnen met het ontdekken en formuleren van het vraagstuk waarmee zij in het rondetafelgesprek aan de slag willen. 

Het rondetafelgesprek duurt 2 uur. Per sessie kunnen maximaal 10 vrouwen deelnemen, zodat we een intieme setting kunnen waarborgen met voldoende tijd en aandacht voor de individuele deelnemer. De gesprekken worden geleid door professionals die ervaring hebben met het vraagstuk inzetbaarheid & overgang. 

In de sessie is aandacht voor het overbrengen van informatie. Vervolgens is er ruimte voor de verhalen van de deelnemers. Wat ervaren de vrouwen? En wat hebben ze nodig? Deze vraagstukken, gecombineerd met de juiste informatie, geeft direct al meer ruimte en daagt uit tot het aanpakken van het ongemak. Uiteraard wijzen we de vrouwen op goede hulpverlening, waar ze terechtkunnen met klachten zonder dat ze te horen krijgen: “wen er maar aan, het hoort erbij”. Deze laatste vaak gehoorde woorden dragen bij aan leed, eenzaamheid en als het te lang duurt aan uitval. Het hoeft er namelijk helemaal niet bij te horen. Dat was vroeger. Er zijn meerdere manieren om deze symptomen aan te pakken. Uiteraard geven we deze belangrijke boodschap mee aan de deelnemers.

We hebben diverse vrouwen gesproken die lange tijd uitgevallen waren, maar met de juiste behandeling binnen enkele weken weer aan de slag waren in hun oude functie. Een lange verzuimduur is dus meestal niet nodig. Maar vergeet ook niet de vrouwen die niet uitvallen maar minder goed functioneren, het zogenoemde presenteïsme. Gynaecoloog Marije Geukes legt in haar onderzoek duidelijk uit dat daar de grootste kostenpost zit. Daarom is het laagdrempelige rondetafelgesprek zo waardevol. We voeren het gesprek, we zoeken het contact en we bespreken waar het knelt zonder het te medicaliseren of zwaar te maken. 

Ondersteuning via online module

Om de informatie uit het rondetafelgesprek te borgen en te verdiepen, ontvangen de deelnemers toegang tot een online module met belangrijke informatie, achtergrondverhalen, enkele ondersteunende oefeningen en een werkboek. Ook staat daarin vermeld waar en hoe ze de juiste hulpverlening kunnen vinden. Indien de organisatie heeft gekozen voor het introductiepakket, dan is deze online content deels aanwezig in de organisatie. 

Tijdens de rondetafelgesprekken is de focus vooral op stap 1: van het onbewuste naar het bewuste stappen. Vervolgens kunnen vrouwen vanuit eigen regie de volgende stap zetten en de beperkingen ombuigen naar mogelijkheden. Het is vaak een ontdekking voor vrouwen dat zelfs de overgang kan leiden tot een mooie transformatie. Vrouwen ontdekken tijdens de overgang hun eigen behoeften en wensen. “Het is nu tijd voor mezelf” is een vaak gehoorde zin. Hoe dat komt? Vrouwen worden tijdens de overgang steeds minder gedirigeerd door de hormonen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor henzelf. De focus van het zorgen voor anderen buigen ze om naar een betere zorg voor zichzelf. Soms moeten ze daarbij geholpen worden. Dat kan via de online module of door gebruik te maken van een coach of mentor. 

Observatieverslag voor deelnemer én organisatie

Na afloop van het rondetafelgesprek ontvangen de deelnemers en de organisatie een geanonimiseerd verslag van de observaties uit het gesprek. De organisatie is op deze wijze betrokken bij de gesprekken en wat er leeft op de werkvloer. Vanuit deze informatie kan een organisatie ervoor kiezen om verdere ondersteuning te bieden.  

Wat mag je verwachten van het rondetafelgesprek?

Alles op een rijtje:

 1. Vooraf ontvangen de deelnemers een werkboek en vragenlijst over de overgang ter voorbereiding op het gesprek.
 2. Het rondetafelgesprek van twee uur dat online of op locatie wordt aangeboden. 
 3. Zes maanden toegang tot de online module in de Menokracht omgeving met een persoonlijk werkboek en waardevolle informatie, waar vrouwen op eigen wijze informatie kunnen nalezen, bekijken en beluisteren en zo nog meer kunnen ontdekken over de overgang. 
 4. Een beknopt verslag voor zowel de deelnemers aan het rondetafelgesprek als voor de werkgever.

Twee weken voorafgaand aan het rondetafelgesprek worden de deelnemers uitgenodigd alvast aan de slag te gaan met de vragenlijst om eventuele bespreekpunten en symptomen inzichtelijk te maken. Het is een voorbereiding om vervolgens steviger het gesprek te kunnen starten.

Tijdens het rondetafelgesprek krijgen de vrouwen de gelegenheid om te praten over de overgang, krijgen ze nog meer nuttige informatie, leren ze dat ze echt niet de enige zijn, ontstaat er begrip én kunnen ze stoom afblazen. Tevens kunnen ze aan de slag met hun eigen ‘overgang’ vraagstuk. Dit gesprek voeren we met maximaal 10 vrouwen in een intieme setting en we zorgen dat iedereen aandacht krijgt. In ongeveer twee uur tijd komen we samen tot een aantal leermomenten:

 • Deelnemers krijgen aandacht voor hun klachten.
 • Ze leren dat praten over de overgang helpt en dat je kunt leren van elkaar.
 • De deelnemers krijgen informatie over de overgang. 
 • Er zal herkenning optreden en daarmee de eerste stap naar erkenning, acceptatie en actie.
 • We bespreken welke impact de overgang heeft op het werk en hoe het mogelijk beter kan.
 • We kunnen deelnemers wijzen op medische en alternatieve dienstverleners om klachten aan te pakken.
 • We vragen de deelnemers actief hun eigen overgangssituatie in kaart te brengen aan de hand van de Menokracht praatplaat, zodat ze na afloop in actie kunnen komen.

Het gesprek duurt gemiddeld twee uur en we voeren het gesprek online via ZOOM of op locatie. Na afloop van de sessie worden de deelnemers uitgenodigd voor de online module binnen de Menokracht academie. In dit programma kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag. 

De rondetafelgesprekken worden geleid door een professional op het gebied van inzetbaarheid & overgang. Mochten vrouwen na afloop van deze sessie behoefte hebben om het gesprek verder te voeren, dan kunnen we eventueel in de behoefte voorzien, bijvoorbeeld door het inzetten van een Menokracht Coach

Voor zowel de deelnemers als de organisatie bieden we een beknopt verslag aan van het rondetafelgesprek. Uiteraard zal dat anoniem zijn. Indien er meerdere rondetafelgesprekken plaatsvinden, worden de uitkomsten verwerkt in één verslag. Het doel is om de organisatie te betrekken bij de uitkomsten uit de gesprekken. Dat kan waardevolle input bieden om mee te nemen in het maken van beleid of bij besluitvorming rondom de overgang.

 
Wat levert deelname op voor de vrouw:

 • Ze ontdekt wat de overgang nu precies allemaal is
 • Ze leert van ervaringen van anderen en ervaart dat ze er niet alleen voor staat
 • Ze leert klachten herkennen en krijgt diverse tips om ermee aan de slag te gaan
 • Ze weet waar ze heen kan met hardnekkige klachten
 • Ze krijgt de kans om aan klachten te werken die haar leven en werk beïnvloeden
 • Weg van taboe, en ze leert het gesprek hierover aan te gaan
 • Ze mag stoom afblazen
 • Ze maakt kennis met de positieve kant van deze transformerende fase
Bij Menokracht kun jij je EI KWIJT

 

Tarief Rondetafelgesprek voor medewerkers

Het tarief is afhankelijk van het aantal gesprekken dat wordt afgenomen en of de gesprekken online of op locatie zijn. Neem dus vooral contact met ons op via het contactformulier of stuur een berichtje naar: team@menokracht.nl.