Menokracht Mastermind

 

Laat je inspireren door experts, ontwikkel met elkaar en krijg ingevingen vanuit de praktijk. 

Deze mastermind is voor alle professionals in het werkveld van mens en arbeid die aandacht (willen) hebben voor de overgang op de werkvloer en die:

  op zoek zijn naar inspiratie en leerbare voorbeelden uit de praktijk;

  graag sparren en ontwikkelen met collega’s en andere experts uit verschillende organisaties;

  het belang zien van het behoud van ervaren vrouwelijke krachten op de werkvloer.

Een mastermind bestaat uit mensen met gedeelde doelen en ambities. Zie het als een mentorgroep voor professionals die elkaar adviseren en ondersteunen. De leden houden elkaar scherp en accountable. Het doel is om te kunnen groeien en ontwikkelen binnen een bepaald vakgebied. Bij Menokracht geven graag ons eigen draai aan dit concept door met regelmaat inspiratie aan te bieden via gastsprekers en onze podcasts. 

Menokracht Mastermind is een inspirerend en krachtig concept, waarin professionals die werkzaam zijn in het werkveld mens en arbeid samen willen optrekken, leren en co-creëren rondom het onderwerp menotransformatie

Dit doen we door acht keer (online) samen te komen. In de bijeenkomsten organiseren wij diverse gastsprekers, vanuit verschillende invalshoeken. Tevens willen we in de sessies vanuit casuïstiek en vanuit de werkpraktijk met elkaar in gesprek gaan. Tussen de online sessies door bieden we ter ondersteuning educatieve podcasts

Voorkennis over de overgang is niet nodig. Wat voorop staat is dat je vanuit je professie betrokken bent of voelt bij het thema overgang op de werkvloer. Je hebt behoefte aan een lerend netwerk waarin je geïnspireerd raakt door gastsprekers en wilt leren met elkaar vanuit de (beste) praktijk. Deelnemers kunnen komen vanuit het veld van P&O, Arbo, management, verzuim, inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling, coaching, bedrijfsmaatschappelijk werk etc

 

Nieuwsgierig naar Wat gaan we doen?

Er zijn in totaal 8 sessie van elk 1,5 uur. Voor een aantal sessie nodigen we een gastspreker uit en in de andere sessies werken we vooral vanuit casuïstiek en ervaringen vanuit de werkvloer.

We dragen zorg voor aan variëteit aan gastsprekers. Denk onder meer aan een gynaecoloog, psycholoog, een yogaspecialist, een expert op het gebied van voeding, een loopbaancoach, iemand vanuit de hoek van arbo- en verzuim. En denk ook aan een vrouw die haar verhaal komt vertellen.

Een sneak preview van de voorlopige opzet van onze sessies:

Vorm Gastspreker         : 30 minuten voor de gastspreker
              : 30 minuten vragen aan spreker en discussie met elkaar
              : 30 minuten reflectie, doorpraten en vertaalslag naar de eigen praktijk

Vorm Werkpraktijk        : 30 minuten casus/praktijk bespreking
             : 30 minuten uiteen in groepen
             : 30 minuten reflectie, doorpraten en vertaalslag naar de eigen praktijk

De eerste bijeenkomst van dit netwerk start in september 2024, met een doorlooptijd tot aan juni 2025. Zie het als een schooljaar. In de maanden september, oktober, november, december, februari, maart, april en juni spreken we elkaar online elke 2e dinsdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur. Hieronder kun je de agenda alvast raadplegen. 

We hanteren vooralsnog geen maximum op het aantal deelnemers. Tijdens de gastlessen of de uitleg van de casus kan iedereen meeluisteren en vragen stellen. Mocht de groep te groot worden, dan kunnen we daarna uiteengaan in kleinere groepen om de gesprekken interactief te houden.

Nog enkele punten:

    Voor deelname aan dit netwerk voor het jaar 2024/2025 vragen we een tarief van € 450,- ex btw.

  We faciliteren de sessies vanuit Zoom.

    Van de sessies met gastsprekers en de sessies over de werkpraktijk worden opnames gemaakt. 

Note: van de overige sessies (vragen, reflecties, met elkaar doorpraten) worden geen opnames gemaakt vanwege de privacy van de deelnemers.

 

Marieke Schurink, founder menokracht, is de facilitator/moderator in deze mastermind.   

Zij zal gebruikmaken van haar netwerk om sprekers uit te nodigen. Zij zal tevens zorg dragen voor de podcasts. Inbreng vanuit de deelnemers is altijd welkom.

Het doel is om op laagdrempelige wijze met elkaar te ontwikkelen en vanuit verbinding dit thema steviger neer te kunnen zetten in de werkomgeving. De grondhouding is een open houding waarin er ruimte is voor gekke vragen, emoties en ook humor.

Mocht je interesse hebben om mee te doen en je hebt nog een vraag, neem dan nog even contact met ons op. Heb je besloten om mee te doen, dan heten we je van harte welkom!

Posts 22-12-2023 Menokracht